Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

10:13
5164 6538

June 13 2018

20:40
9212 7839 500
Reposted fromnutt nutt vianables nables
20:37

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
20:36
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viawiks wiks

June 09 2018

15:32
Reposted fromagridoce agridoce viastrzepy strzepy

May 27 2018

14:40
14:37
3783 4fe5 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra

May 18 2018

13:22
Reposted frommr-absentia mr-absentia viabudas budas
13:21
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
13:16
0047 2594 500
Reposted fromfungi fungi viaapatyczna apatyczna
13:15
"Tęsknota to jest słowo na Ż: żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B: boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca. Tęsknota to jest słowo na T: Ty."
- A. Janko
13:14
4912 2f03 500
Reposted fromzciach zciach viajanealicejones janealicejones
13:11
4814 65d8 500

marvelheroes:

I’m not a queen or a monster. I’m the Goddess of Death.

Reposted fromhammandbuble hammandbuble viahash hash
13:09
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viamerydocholery merydocholery

May 09 2018

12:30
7483 2cd3 500
Reposted fromseaweed seaweed viaosiu osiu

May 05 2018

20:32

May 03 2018

20:22
1523 0d68
Reposted fromursa-major ursa-major viaMigotliwa Migotliwa
20:19
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaRedowskaa Redowskaa
20:14
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 viajeszczenie jeszczenie
20:12
3161 1a3e 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaverdantforce verdantforce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl