Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

09:18
Tak więc w prawdziwym, antropologicznym sensie, czarownictwo jest uniwersalnym zjawiskiem kulturowym, charakteryzującym się ludowa magia, zielarska medycyna, wróżbiarstwem i kontaktami z duchami natury. Czarownica niekoniecznie jest szamanem, ponieważ praktyka czarownictwa nie wymaga wejścia w stan ekstazy w celu przeprowadzenia uzdrawiania. Z drugiej strony, odmienne stany świadomości nie sa tu wykluczone, a czarownica nawiązuje kontakt z innym światem, światem duchów, ponieważ duchy te sa ściśle związane z procesem uzdrawiania i obfitością w naturze.

- Czarownice i dakinie - J.M. Reynolds
Reposted fromamphetamine amphetamine

February 19 2017

13:56
6065 2436
Reposted fromlaters laters vialodziakslodziak lodziakslodziak
11:07
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viawrazliwa wrazliwa

February 18 2017

14:44
2098 589e
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viaaine aine
12:01
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromsotired sotired viaplugss plugss

February 17 2017

10:40
Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
Reposted fromniskowo niskowo viadzikusowska dzikusowska
09:34

February 15 2017

12:19
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaradaetyki radaetyki
12:01
11:16
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viakrybus krybus
11:07
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viabeltane beltane

February 14 2017

13:55
3195 fc18
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaMissAgness MissAgness

July 08 2015

19:28
19:26
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viaanabee anabee
18:06
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
18:06

gueraxloca:

awesome-picz:

Awkward Everyday Lives Of Animals By Simpsons Illustrator Liz Climo

That fucking dress is back

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaanabee anabee
18:04
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viakaygatsby kaygatsby
16:36
1492 7983
Reposted frompeper peper viamariola mariola
16:36
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viafatu fatu
14:45
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl