Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

20:49
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viausunto usunto
20:46
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
20:45
3385 0047
20:45
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viaoxygenium oxygenium
20:44
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
11:24
4660 340c
Reposted from2017 2017 viaDOBRADUPA DOBRADUPA

April 09 2018

19:13
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viakotfica kotfica
17:23
Reposted fromFlau Flau viadirtyliar dirtyliar
17:20
6486 0460 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverdantforce verdantforce
17:06
17:05

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

Maya Angelou

16:36
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viamaryjanejanis maryjanejanis
16:35
8798 7d95 500
16:35
9049 0760 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony

April 04 2018

18:45
1826 09d8 500
Reposted fromwestwood westwood viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:22
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:08
9479 eb8e 500
Reposted frommexicola mexicola viaMountainGirl MountainGirl
18:04
1158 80ed
Reposted fromdusielecc dusielecc viablackheartgirl blackheartgirl
18:01
5231 0956

April 02 2018

20:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl