Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

20:24
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
20:22
7927 f9c1 500
Reposted frompiehus piehus viaLuukka Luukka
Sponsored post
20:53
20:20
5664 81e8 500
146017
Reposted fromsponzy sponzy viathetemple thetemple

May 12 2019

19:49
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny vianoelle noelle

October 13 2018

19:33
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
19:33
19:12
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrs-cosmos mrs-cosmos
18:19
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
15:42
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
15:42
7999 8d58 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
15:42
3022 5bd0 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic
15:41
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaPicki91 Picki91

August 19 2018

13:05
4219 01e2 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viahash hash
10:16
5399 d8a2 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viaFuel Fuel
10:14
2549 8540 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaclementiines clementiines
09:15
09:10
09:09
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tehereh Mafi "Dar Julii"
09:05
09:03
4092 20e9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...